Actualiteit

Update contributies

27-03-2015:

Gelukkig kunnen we constateren dat de achterstallige contributie dagelijks binnen druppelt. Om die reden is besloten om voorlopig geen namen op de website te plaatsen. Betalingsproblemen? Over een oplossing valt in alle gevallen te praten.
Let op: voor het Paasweekend wordt Sportlink aangepast aan de actuele stand van zaken.
Contributie niet betaald of geen betalingsregeling afgesproken? Dan wordt je (tijdelijk) als spelend lid uit Sportlink verwijderd en kun je niet spelen.C O N T R I B U T I E S ! ! ! !

18-03-2015:

Beste leden van PSV Poortugaal,

Uit de boekhouding blijkt dat er, ondanks herhaalde incassopogingen, nog een flink bedrag aan contributie open staat. Dat druist in tegen de afspraken die we met elkaar hebben. Leden van PSV Poortugaal hebben het recht om te voetballen onder de vlag van PSV en hebben de plicht om hun contributie op tijd te voldoen.
Voor komend weekend wordt de lijst met namen van degenen die niet betaald hebben in de mapjes met spelerskaarten gevoegd. Iedereen heeft dan nog ongeveer 2 weken om te betalen.
Na donderdag 3 april worden van degenen die voor die datum de contributie niet betaald hebben de namen verwijderd uit Sportlink en worden van deze spelers de voetbalpassen ingenomen. De elftallen waarvan duidelijk is dat er een aantal spelers niet aan hun verplichting voldaan hebben kunnen na 3 april NIET voetballen en/of trainen. Pasjescontrole voor vertrek naar uitwedstrijden en voor aanvang van de thuiswedstrijden zal plaats vinden door het bestuur zodat voorkomen wordt dat ongerechtigde spelers toch gaan voetballen. Indien het niet anders kan trekken wij elftallen terug uit de competitie.
Spelers en elftallen kunnen weer toegevoegd worden in Sportlink nadat de contributie en de boetes vanwege niet gespeelde wedstrijden volledig voldaan zijn. Na donderdag 26 maart wordt de lijst met (nog) niet betalers op onze website geplaatst.Pasfoto's inleveren voor nieuwe spelerspassen

04-03-2015:

Van een aantal spelers verloopt dit seizoen de spelerspas. Van sommigen nog tijdens het seizoen, van anderen aan het einde van het seizoen. Om te voorkomen dat er niet meer gespeeld mag/kan worden (via Sportlink en de scheidsrechter vindt controle plaats) dient zo snel mogelijk een pasfoto ingeleverd te worden bij de ledenadministratie. Hoewel veel leden bekend zijn, wordt een ieder verzocht om op de achterzijde van de pasfoto naam en relatienummer te zetten. Zo wordt persoonsverwisseling voorkomen. Lever de pasfoto in bij Belinda Keereweer.
De spelers die het betreft zijn te opgenomen in bijgaande
lijst. Doe het op tijd. Dat voorkomt teleurstellingen.Uitloting obligaties

17-01-2015:

Op 1 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn er weer 20 obligatie uitgeloot welke zijn uit gegeven voor de bouw van de tribune. Tevens zijn er door onze voorzitter ook nog eens 10 obligaties getrokken tbv de loterij. Deze obligaties leverde dit jaar een kadobon op welke ter beschikking was gesteld door Intratuin Rhoon. De mensen die zijn uitgeloot en/of een kadobon hebben gewonnen kunnen contact opnemen met Mario van Klei 06-20597728. Ook zal Mario proberen de mensen zoveel mogelijk zelf te benaderen.

De volgende obligaties zijn door Ria uitgeloot:
-86 Ruud Bijkerk
-26 Ria Lodder
-3 Robbert Braat
-37 Herman Eshuis
-119 Marjolein en Jaap Smaling
-164 Tiny en Jaap Zevenbergen
-98 Jan den Ouden
-185 Isaac Konings
-97 Jan van Luyk
-95 Dirk Groenenboom
-79 Jeroen Barendregt
-28 Martin van Klei
-249 Gelbrig en Arie van Wingerden
-82 Els vd Ent
-5 Rina van Klei
-32 Lisette Nieuwschepen
-176 Stefan vd Mey
-54 Club van 100
-63 Bas Sluymers
-74 Arie vd Ent

De volgende mensen hebben met de loterij een Intratuin kadobon gewonnen:
-125 Jos van Esch
-137 Richard Koorevaar
-179 Patrick Nieuwveld
-24 Jan Nieuwschepen
-136 Inge Gielen
-220 Anne en Emma Groenenboom
-110 Frans Batist
-114 Fam. Ouwerkerk
-217 Rajesh Jibodh
-95 Dirk Groenenboom


Gefeliciteerd met u bon welke ter beschikking werd gesteld door Intratuin Rhoon.
Tevens Dhr. Lugtenburg bedankt voor het ter beschikking stellen van het shirt van AS Roma (Kevin Strootman).Sponsor wedstrijdbal

02-09-2014:


Dit seizoen willen wij opnieuw onze sponsors, maar ook leden en supporters, de gelegenheid bieden om de wedstrijdbal te sponsoren bij de thuiswedstrijden van ons eerste Zaterdag-elftal of ons eerste Zondag-elftal. De kosten bedragen € 75,-- per wedstrijdbal..

Wat krijgt u ervoor terug?
- Uw naam de gehele week, voorafgaand van de wedstrijd, op de startpagina van onze website;
- Uw naam een week lang op onze club tv;
- Uw naam op de wedstrijddag prominent aanwezig in onze kantine;
- Na afloop van de wedstrijd ontvangt u onder het genot van een drankje in de bestuurskamer van PSV Poortugaal een attentie.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Vincent Dorpmans, tel: 06-46053324, email: vicesecretaris@psvpoortugaal.nl
Uiteraard kunt u zelf een keuze maken tegen welke ploeg u een bal wilt sponsoren. De namen van de tegenstanders treft u aan onder de tab "Zondag Senioren" resp. "Zaterdag Senioren".

Wist u dat wij nog vele andere manieren hebben om onze club te sponsoren?