Actualiteit

Stem op jouw clubheld

18-04-2015:

Het Algemeen Dagblad draagt sport in de regio een warm hart toe. Van voetbal tot schaatsen en van biljarten tot shorttrack. Daarom organiseert het AD de verkiezing 'Clubhelden van de Amateursport'. Want zonder de energie, passie en liefde van de vrijwilligers kunnen deze sportverenigingen niet bestaan. En deze inzet wil het AD graag belonen.
Voor deze verkiezing zijn 2 PSV Poortugalers genomineerd, Jan Barendregt (onze ere-voorzitter en aanvoerder van de onderhoudscommissie) en Rick Keereweer (jeugdvoorzitter en manager Voetbalzaken). Iedereen die PSV Poortugaal een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd om op één van deze helden te stemmen. Hoe meer stemmen zij verzamelen, des te groter is de kans dat de onze vereniging € 25.000,- wint.
Stemmen kan je door de
AD-link aan te klikken om te stemmen op jouw held. Na het uitbrengen van jouw stem, kan je er ook nog aangeven of je 2 weken het AD gratis wilt ontvangen. Doet allemaal mee.Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

18-04-2015:

Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de halfjaarlijkse ledenvergadering van PSV Poortugaal op maandag 11 mei 2015 in de kantine van onze vereniging.
Aanvang 20.00 uur.

A G E N D A

1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Vaststellen van de agenda
4.
20:30 Presentatie ontwikkelingen KNVB m.b.t. weekendvoetbal door Patrick Kok
5.
Vaststelling van de notulen van de ALV van 3 november 2014
6.
Beknopt financieel verslag van de penningmeester
7.
Begroting 2015-2016
8.
Pauze
9.
Presentatie van de nieuwe kledinglijn door Jeroen van Manen en Peter Blommaert
10.
Presentatie verenigingswerk door Albert Lagarde
11.
Presentatie Normen en Waarden commissie door Harriet Gussinklo
12.
Rondvraag
13.
SluitingFoto-avond Jeugdkamp

16-04-2015:

Hallo allemaal,

We willen jullie graag uitnodigen om onder het genot van een kopje koffie of thee op woensdag 22 april as in onze kantine de foto’s te komen kijken van het Paaskamp. Iedereen is van harte welkom; dus alle ouders van kinderen van PSV Poortugaal en niet alleen de ouders van de kinderen die mee zijn geweest met het kamp.
De avond zal zijn tijdens de trainingen van 6 tot 7 en van 7 tot 8.
Wij hopen op jullie komst.

Groeten de PaaskamporganisatieLadiesnight bij PSV Poortugaal

16-04-2015:

Hallo dames,

Vrijdagavond 19 juni is er een Ladiesnight in de kantine van PSV Poortugaal. Deze avond komt geheel ten goede aan de
stichting Pink Ribbon.

Er zijn 14 verschillende stands van mode, sieraden, make-up, nagels, cup cakes, etc. Alles voor de vrouw. Ook is er een modeshow, dj en een optreden om 22.00 uur van Sick en Imon....

Jullie kunnen hierbij aanwezig zijn. De kaartjes kosten € 6,50 te kopen bij Jolanda Schreuder of in de PSV Poortugaal kantine. De 1e honderd aanmeldingen krijgen een goodie bag.

Wij hopen op jullie komst.PSV Poortugaal presenteert nieuwe kledinglijn

14-04-2015:

Met enige trots nodigen het bestuur en de kledingcommissie van PSV Poortugaal alle leden en sponsors uit voor de presentatie van onze nieuwe kledinglijn. Deze zal plaatsvinden op zondag 19 april tijdens de wedstrijd PSV Poortugaal - Nieuwerkerk.
Ons vlaggenschip voetbalt deze middag in de nieuwe shirts om iedereen in de gelegenheid te stellen om de PSV uitstraling van de toekomst te bekijken voordat we volgend seizoen in het geheel overschakelen op het kledingmerk Errea via de
Footballshop.nl van Ralph Kalkman.

Na de langdurige leveringsproblemen bij Masita, dat uiteindelijk geleid heeft tot een faillissement, heeft de kledingcommissie uitvoerig met een achttal kledingleveranciers gesproken en onderhandelt. De uiteindelijke keuze is in overleg met het bestuur en weloverwogen gemaakt. Er is een groot vertrouwen in een langdurige en positieve samenwerking met Errea en de Footballshop.nl.
Dus kom kijken zondagmiddag, moedig het eerste aan tegen Nieuwerkerk en geniet van de muziek en het hapje na de wedstrijd dat aangeboden wordt door de Club van 100.Update contributies

27-03-2015:

Gelukkig kunnen we constateren dat de achterstallige contributie dagelijks binnen druppelt. Om die reden is besloten om voorlopig geen namen op de website te plaatsen. Betalingsproblemen? Over een oplossing valt in alle gevallen te praten.
Let op: voor het Paasweekend wordt Sportlink aangepast aan de actuele stand van zaken.
Contributie niet betaald of geen betalingsregeling afgesproken? Dan wordt je (tijdelijk) als spelend lid uit Sportlink verwijderd en kun je niet spelen.C O N T R I B U T I E S ! ! ! !

18-03-2015:

Beste leden van PSV Poortugaal,

Uit de boekhouding blijkt dat er, ondanks herhaalde incassopogingen, nog een flink bedrag aan contributie open staat. Dat druist in tegen de afspraken die we met elkaar hebben. Leden van PSV Poortugaal hebben het recht om te voetballen onder de vlag van PSV en hebben de plicht om hun contributie op tijd te voldoen.
Voor komend weekend wordt de lijst met namen van degenen die niet betaald hebben in de mapjes met spelerskaarten gevoegd. Iedereen heeft dan nog ongeveer 2 weken om te betalen.
Na donderdag 3 april worden van degenen die voor die datum de contributie niet betaald hebben de namen verwijderd uit Sportlink en worden van deze spelers de voetbalpassen ingenomen. De elftallen waarvan duidelijk is dat er een aantal spelers niet aan hun verplichting voldaan hebben kunnen na 3 april NIET voetballen en/of trainen. Pasjescontrole voor vertrek naar uitwedstrijden en voor aanvang van de thuiswedstrijden zal plaats vinden door het bestuur zodat voorkomen wordt dat ongerechtigde spelers toch gaan voetballen. Indien het niet anders kan trekken wij elftallen terug uit de competitie.
Spelers en elftallen kunnen weer toegevoegd worden in Sportlink nadat de contributie en de boetes vanwege niet gespeelde wedstrijden volledig voldaan zijn. Na donderdag 26 maart wordt de lijst met (nog) niet betalers op onze website geplaatst.Pasfoto's inleveren voor nieuwe spelerspassen

04-03-2015:

Van een aantal spelers verloopt dit seizoen de spelerspas. Van sommigen nog tijdens het seizoen, van anderen aan het einde van het seizoen. Om te voorkomen dat er niet meer gespeeld mag/kan worden (via Sportlink en de scheidsrechter vindt controle plaats) dient zo snel mogelijk een pasfoto ingeleverd te worden bij de ledenadministratie. Hoewel veel leden bekend zijn, wordt een ieder verzocht om op de achterzijde van de pasfoto naam en relatienummer te zetten. Zo wordt persoonsverwisseling voorkomen. Lever de pasfoto in bij Belinda Keereweer.
De spelers die het betreft zijn te opgenomen in bijgaande
lijst. Doe het op tijd. Dat voorkomt teleurstellingen.Sponsor wedstrijdbal

02-09-2014:


Dit seizoen willen wij opnieuw onze sponsors, maar ook leden en supporters, de gelegenheid bieden om de wedstrijdbal te sponsoren bij de thuiswedstrijden van ons eerste Zaterdag-elftal of ons eerste Zondag-elftal. De kosten bedragen € 75,-- per wedstrijdbal..

Wat krijgt u ervoor terug?
- Uw naam de gehele week, voorafgaand van de wedstrijd, op de startpagina van onze website;
- Uw naam een week lang op onze club tv;
- Uw naam op de wedstrijddag prominent aanwezig in onze kantine;
- Na afloop van de wedstrijd ontvangt u onder het genot van een drankje in de bestuurskamer van PSV Poortugaal een attentie.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Vincent Dorpmans, tel: 06-46053324, email: vicesecretaris@psvpoortugaal.nl
Uiteraard kunt u zelf een keuze maken tegen welke ploeg u een bal wilt sponsoren. De namen van de tegenstanders treft u aan onder de tab "Zondag Senioren" resp. "Zaterdag Senioren".

Wist u dat wij nog vele andere manieren hebben om onze club te sponsoren?